Over mij

Ik ben Frans de Baaij en geboren en getogen in Sint-Oedenrode, sinds 1 januari 2017 deel uitmakend van de nieuwe gemeente Meierijstad.
Na mijn middelbare schooltijd koos ik voor een opleiding aan de Pedagogische Academie. Als 16-jarige maakte ik al kennis met een prille vorm van leiding geven bij de organisatie van de jeugdvakantieweek in Sint-Oedenrode. Het leidinggeven zat mij kennelijk al vroeg in het bloed. Na mijn opleiding wachtte de militaire diensttijd, waarna ik als leerkracht aan de slag ging op een lagere school.

In mijn loopbaan in het primair onderwijs heb ik alle facetten van het vak leren kennen. Begonnen als leerkracht heb ik alle uitdagingen gezocht van groep 3 t/m 8. Na zo’n 10 jaar raakte ik door opleidingen en persoonlijke motivatie steeds meer geïnteresseerd in de leidinggevende kant van het onderwijs. Op jonge leeftijd werd ik hoofd der school en in 1985 begeleidde ik de integratie van kleuter- en lagere school tot de nieuwe basisschool. Als directeur van een éénpitter leerde ik alle facetten van het vak kennen, waaronder het begeleiden van een besturenfusie. Nadat ik eind jaren negentig mede vorm had gegeven aan de invulling van de nieuwe ‘bedrijfstak bovenschools management’, koos ik er in 2001 voor om de functie van algemeen directeur te gaan bekleden. De wet Governance transformeerde deze functie in 2010 tot directeur-bestuurder. Deze functie heb ik bekleed tot augustus 2016.

Tijdens mijn loopbaan heb ik me verdiept in allerlei managementtechnieken en vaardigheden en heb ik het onderscheid, maar ook de samenhang leren kennen tussen managen en leiden. Op deze wijze wilde ik beter toegerust raken om leiding te geven aan leren.

Momenteel richt ik me als bestuurslid, adviseur en onderzoeker op de organisatieontwikkelingen in de non for profit sector en het leiderschap van de toekomst.

Over de resultaten van mijn bevindingen zal ik regelmatig publiceren in een blog op deze website. Daarnaast is in mei 2017 van mijn hand het boek ‘Leiden als lerend kompas’ verschenen. Zie menu.